Om oss

Ett modernt flexibelt företag

Vårt erbjudande bygger, vid sidan av företagets egna kompetenser, också på samarbete med experter inom områden som t.ex. IT, miljö & klimat, produktion och juridik. Det gör att vi snabbt kan växla upp med hjälp av erfarna personer och ta ett större ansvar i projekt där våra kunder saknar resurser eller egen kunskap. Vi använder oss också regelbundet av studenter från Linnéuniversitet som resurser inom olika verksamhetsområden.  

Funktionell CV Ove Jonsson

Affärsledning & Management

Jag har ca 20 års erfarenhet av affärsledning och management. Jag har bl a arbetat som försäljningsdirektör och business unit manager för välkända företag som Thule och CTEK. Som business unit manager har jag haft personalansvar och verksamhetsansvar för funktioner som försäljning & marknadsföring inklusive key account management, customer service och order, kvalitet, teknisk projektledning samt produktutveckling. 

Försäljning & Marknadsföring

Jag har 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring både från  traditionell tillverkande industri och IT branschen. Jag har jobbat i alla positioner från KAM till Försäljningsdirektör för företag som Henkel, Trioplast, Optiroc, Thule och CTEK. Jag har lång erfarenhet av internationellt arbete och har jobbat över hela världen. Vid sidan av mitt modersmål svenska så har jag mycket goda kunskaper i Engelska och Tyska. Jag har också kunskaper i Spanska men på en lägre nivå. Som konsult har jag samarbetat med många företag i helt olika branscher de senaste 12 åren i kortare och längre perioder med projekt i Norden, Europa och Asien. 

Projektstyrning

Jag har under 20 år arbetat i projektdrivna organisationer och har lång erfarenhet av projektstyrning inom produktutveckling, kundprojekt och verksamhetsutveckling. Jag har som konsult även varit projektledare för diverse förändringsprojekt.  

Klimat & Hållbarhet

Sedan 2010 har jag på olika sätt arbetat med klimat och hållbarhet. Jag har utbildat mig både genom dagligt arbete som konsult och genom att gå olika utbildningar inom många olika områden, t.ex. GRI rapportering, ökad lönsamhet genom hållbarhetsprojekt, livscykelanalyser för produkter och processer. Jag är även utbildad till Diplomerad Hållbarhetsstrateg. Som konsult har jag genom åren varit delaktig i olika typer av hållbarhetsprojekt. Jag har också under lång tid stöttat en av världens ledande utvecklare av programvaror för lagefterlevnads- och hållbarhetsanalyser i deras etablering i Norden. 

Verksamhetstyrning

Under min tid som anställd i olika företag har jag alltid varit intresserad av verksamhetsutveckling och jag har alltid strävat efter att kontinuerligt förbättra de verksamheter jag har arbetat med, vilket har lett till ökad omsättning, högre lönsamhet, bättre cashflow, och inte minst roligare arbetsuppgifter och ökad trivsel hos personalen. Som konsult har jag genomfört flera projekt där jag gått in som extern bedömare av arbetsflöden, personer, produkter, kunder och marknader. Jag har genom intervjuer, workshops och användande av  olika IT verktyg analyserat verksamheter och hittat förbättringspotential.  

Upphandling av Software för  Verksamhetsstöd

Jag har under de senaste 12 åren skaffat mig en gedigen erfarenhet av IT stöd för verksamhetsutveckling. Jag har i marknadsetableringsprojekt arbetat tillsammans med utvecklare av programvaror för traditionell business intelligence, miljö och klimatstyrning, people och culture analytics, beteende och behovsstyrd lokalplanering (kontor och skolor) samt HR system/People & Talent Management. Jag har som konsult vid flera tillfällen hjälpt företag och organisationer att definiera kravprofiler och upphandlingsunderlag för olika typer av verksamhetsstöd. 

Kontaktuppgifter

Adress

Jonsson Consulting Sweden AB

Framtidsvägen 12

35196 Växjö

Sverige