Välkommen!

Jonsson Consultings verksamhet bygger på min långa erfarenhet av

företags- och affärsledning, turnaround projekt, samt generella förändrings- och förbättringsprojekt. Jag har stor kompetens inom alla aspekter av ett företags verksamhet, men tyngdpunkten finns inom affärsledning, marknad och försäljning, produktutveckling, projektstyrning samt hållbarhet och klimatarbete.

För företag som ägs av riskkapitalbolag och som behöver hjälp med förbättringsprojekt så kan det vara intressant att veta att jag under min tid som anställd under lång tid arbetade i företag med olika riskkapitalbolag som ägare.   

Jag tar gärna kortare eller längre konsultuppdrag i er verksamhet eller uppdrag i styrelser.
Med vänlig hälsning/

Ove Jonsson

Jonsson Consulting Sweden AB