Verksamhetsutveckling

Jag har under min tid som anställd i olika företag och som konsult i eget bolag varit delaktig och drivande i många typer av förändrings- och förbättringsprojekt, inom affärsstyrning, försäljning & marknadsföring, projektstyrning, behovsanalys inför inköpsprocesser av programvaror för verksamhetsstyrning samt diverse andra områden. Nedan hittar ni några exempel som jag har varit inblandad i som konsult.

Problem med projektstyrning

Ett svenskt SME företag hade problem med projektstyrning av kundprojekt och jag fick uppdraget att analysera orsakerna och föreslå förbättringar. Efter att ha gått igenom deras arbetsflöden och arbetssätt, de inblandades roller och analys av resultaten så kom jag fram till att det fanns stora brister i den kommersiella hanteringen av projekten samt att managements delaktighet i projektstyrningen var bristfällig, organisationen var även dålig på att hålla tidplaner pga av att projektledarna var överbelastade. Jag föreslog en ny typ av organisation runt projekten inklusive regelbundna möten med en styrgrupp bestående av ledande personer i företaget. Kunden genomförde mina förändringsförslag. 

Resultat
  • Lönsamheten i projekten ökade snabbt och kraftigt
  • Förmågan att hålla tidplaner ökade dramatiskt. 
  • Kundnöjdheten ökade vilket ledde till flera nya projekt.
  • Företagets totala försäljning, lönsamhet och cash flow ökade.

Interimuppdrag med TWIST

En VD på ett SME företag kontaktade mig med en förfrågan om jag kunde ta ett interimuppdrag på 4-6 månader som försäljningschef eftersom man hade sagt upp den tidigare försäljningschefen. I diskussionerna om uppdraget kom det fram att företaget inte hade någon bra metod för att mäta lönsamhet per försäljningsartikel, kund och säljare. Den tidigare försäljningschefen hade fokuserat på ett CRM system och att mäta antal besök per säljare. Jag tog uppdraget med kravet att få implementera ett enkelt BI system för att kunna mäta verksamheten. Jag använde mig av en partnerfirma inom IT och vi satte upp en Power BI lösning för företaget. Vi hittade mängder av förbättringspotential i felprissatta produkter, olönsamma kunder, och felaktigt agerande av säljkåren eftersom de arbetat i blindo. Jag visade bristerna för säljkåren och fick dem att arbeta med mig och vi genomförde en rad med förändringar i prissättning av produkter, paketering av produkter, och i samarbetet med kunder.   

Resultat
  • Bättre styrning av verksamheten
  • Högre lönsamhet på befintliga kunder och produkter
  • Högre motivation i säljkåren genom fokus på rätt saker. 
  • Försäljningsökning genom motiverad säljkår. 
  • Användandet av Power BI spreds i organisationen och används idag även av ekonomi, produktion och inköp.