Exempel Marknadsetablering längre uppdrag

Marknadsetablering Genom Återförsäljare

Ett treårigt uppdrag där min roll var att hjälpa ett medelstort svenskt företag att öka försäljningen inom ett produktområde. Uppdraget gällde befintliga och nya marknader i och utanför Europa. Etableringen skedde genom återförsäljare med flera olika kanaler per marknad och min roll var att hitta, utvärdera, välja och träna återförsäljare samt att sköta kommersiella diskussioner. Årsomsättningen vid start var 40 MSEK.

Resultat
  • Ökad försäljning på befintliga marknader
  • Etablering på nya marknader
  • Mer fokuserade återförsäljare
  • Årsomsättning dubblerad 
  • Kraftigt förbättrad lönsamhet

Turnaround av Business UnIT

Ett treårigt uppdrag åt ett svenskt börsbolag, där jag skulle leda arbetet i att vända utvecklingen i en business unit med försäljning globalt mot biltillverkare. Enheten hade en omsättning på ca 100 MSEK och var en förlustaffär. Jag analyserade först orsakerna till det dåliga resultatet och genomförde sedan åtgärder som bättre styrning av kundprojekt, omförhandling av kundavtal, samt expansion av försäljningsorganisationen med en KAM struktur.

Resultat
  • Nya kunder
  • Nya affärer hos befintliga och nya kunder 
  • Förbättrad lönsamhet befintliga kunder 
  • Omsättningen ökade till 250 MSEK
  • Extremt bra lönsamhet för branschen