Exempel Marknadsetablering kortare uppdrag

Marknadsetablering Genom Återförsäljare i Polen

Ett företag som nyligen blivit uppköpta av ett riskkapitalbolag och som ville öka takten i sin internationella expansion tog in mig som rådgivare och projektledare i en marknadsetablering i Polen. Kunden hade tidigare använt sig av importörer i olika länder för exportsatsningar. Eftersom de på hemmamarknaden jobbade direkt med 8 olika typer av distributionskedjor föreslog jag att de skulle skippa importörsledet och istället arbeta direkt med stora retailkedjor. Jag föreslog också att vi skulle använda Business Swedens (fd Exportrådets) organisation i Polen för att hitta och kontakta lämpliga distributionspartners/kunder i de 8 olika marknadssegmenten. Jag tog fram en tydlig uppdragsbeskrivning till Business Sweden och var deras kontaktperson för uppdraget. När Business Sweden hade bokat möten med potentiella kunder så genomförde jag mötena under tre veckor tillsammans med min uppdragsgivares försäljningschef. Jag avslutade uppdraget med en rapport om besöken och min rekommendation om hur de skulle gå vidare. 

Resultat
  • Business Sweden var oerhört nöjda med min kravspecifikation.
  • Kravspecifikationen hjälpte dem att boka bra möten åt oss med rätt typ av potentiella kunder i de olika segmenten. 
  • Min uppdragsgivare valde att gå vidare med de partners jag rekommenderade.
  • Försäljningen tog snabbt fart i alla de olika segmenten och min kund hade aldrig sett en så snabb försäljningsutveckling på en ny marknad. 
  • Min kund använder sig fortfarande av den metodik jag tog fram åt dem vid etablering på nya marknader.

Marknadsundersökning Norden

Ett uppdrag på fyra veckor där jag av min europeiska klient fick uppgiften att genomföra en marknadsundersökning för en programvara inom verksamhetsstyrning. Min klients huvudprodukt var mycket framgångsrik på hemmamarknaden där den användes allmänt av många företag med helt olika typer av verksamheter. Klienten hade även några produkter som var specialiserade på olika marknadssegment/branscher. Klienten hade redan en idé om att lansera sitt software i Norden på samma sätt som man gjort 5 år tidigare på hemmamarknaden med fullt fokus på huvudprodukten. Jag genomförde en marknadsundersökning där jag tittade på aktörer/konkurrenter i Norden, deras lösningar, prisnivåer, marknadens behov och önskemål. Jag kom fram till att det skulle vara meningslöst att lansera min klients huvudprodukt på den nordiska marknaden eftersom det redan fanns många etablerade alternativ, varav några hade bättre funktionalitet samtidigt som prisnivån var betydligt lägre än på klientens hemmamarknad. Däremot fanns det en stor marknad utan aktiv konkurrens för en av kundens specialiserade branschlösningar där nordiska marknadens behov överensstämde med lösningens specifikation.     

Resultat
  • Klienten följde min rekommendation och lanserade enbart den specialiserade branschlösningen i Norden.
  • Klienten tog snabbt många affärer i segmentet och är fortfarande marknadsledande i den branschen i Norden. 
  • Kunden har baserat på den i Norden nu befintliga affären kunnat expandera sin verksamhet genom att lansera andra produkter.