IPoint Systems - Compliance och Hållbarhetsanalyser

IPoint Systems, som 2012 utsågs till Tysklands mest innovativa företag, är världens ledande företag när det gäller programvaror för lag och normuppfyllnad samt hållbarhetsanalyser.
 
Programvarorna används idag främst för att göra ekologiska och sociala hållbarhetsanalyser. Med hjälp av IPoints produkter kan man göra en mängd spännande analyser
 
Våra kunder kan med de här produkterna dels säkra att de uppfyller normer och lagar i olika länder, t.ex. på miljöområdet eller egna interna regler, systemet är uppbyggt så att det hjälper till att se till att bl a underleverantörer levererar in den information som man behöver för att kunna säkra uppfyllnad av de aktuella normerna/lagarna, som en bieffekt styr man därmed också upp  sin supply chain ur ett miljöperspektiv. IPoints programvaruplattform är interaktiv och säkrar också att  man får veta om normer/lagar ändras och vad det i så fall innebär.
 
I IPointplattformen ingår en spännande modul som arbetar med konfliktmineraler och som hjälper till att säkra att produkter inte innehåller Tenn, Tantalum, Tungsten och Guld från konfliktzoner i Afrika. Från och med våren 2014 måste företag rapportera in att de inte använder konfliktmineraler för att få sälja sina produkter i USA enligt lag och liknande lagstiftning diskuteras nu i Europa.
 
De två kanske mest spännande modulerna är dels RRR, (recycling, reuse, recover) där man kan analysera hur stor andel av era produkter som kan återvinnas på något sätt, man får en klar bild för varje produkt hur mycket som t.ex. kan återgå till naturen, hur mycket som kan återvinnas, som kan återanvändas och som måste deponeras. Det här är ett lysande verktyg för er produktutveckling där man kan lägga in design för återvinning som ett krav, och med IPoint kan man nu även mäta hur man lyckas med detta.
 
En annan spännande modul är LCA, där man gör livscykelanalyser ur en mängd olika perspektiv, t.ex. vattenförbrukning eller CO2 påverkan från råvaruproduktion till att produkten återvinns, från vagga till grav. IPoint har med den här programvaran tillgång till alla kända produktionsprocesser och deras miljöeffekt, slutresultatet av analysen är en tydlig bild av t.ex. hur mycket CO2 som produkten genererar under sin livstid och man kan också hitta de komponenter av produkten som är de värsta miljöbovarna och kanske arbeta för att byta ut dem. Detta är också en produkt som kan användas i produktutveckling som ett ständigt förbättringsverktyg.
 
Vad tjänar våra kunder på att jobba med IPoints produkter?
 

1. De vet att de följer normer och lagar på t.ex. miljöområdet, på marknader där de vill sälja produkterna. I situationer som med t.ex. lagar om konfliktmineraler så är detta ett grundkrav för att kunna sälja produkterna på en marknad.
2. I arbetet med IPoints programvaror kommer de att se vilka komponenter, material som är deras värsta miljöbovar och de kan sedan arbeta för att byta ut dem
3. Kunder kan genom arbetet med IPoints programvaror säkra att de har kostnadskontroll genom att undvika ämnen, processer som belastar miljön och som med säkerhet kommer att belastas med högre skatter och miljöavgifter inom en snar framtid.
4. Våra kunder får ett fantastiskt verktyg för att marknadsföra sig som företag som bryr sig om hållbarhet i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Om vi tar ekologisk hållbarhet  som exempel så kan de visa att de följer normer/lagar på miljöområdet, de kan visa hur deras produkter är återvinningsbara på ett snyggt och lättförståeligt sätt, de kan även visa t.ex. vilken CO2 belastning de har per produkt, produktområde eller totalt och visa hur de arbetar för att minska CO2 belastningen.

 Vill du se en video om iPoint klicka på länken i högerkolumnen! 

Skicka meddelande

Kontakta Jonsson Consulting

Adress:
Framtidsvägen 16, 351 96 Växjö

E-mail:
info@jonssonconsulting.se